Foredrag

Nedenstående foredrag er i såvel tidsramme som indhold blot vejledende. Jeg prøver altid at udforme mine foredrag, så de er målrettet det enkelte arrangement og publikum.

Vejledende pris starter fra 2.500,- kr. + transport.
Fra Michelangelo til mobiltelefonen
Hvad har Michelangelo at gøre med mobiltelefonen? 
Begge kan betragtes som ikoner for deres tid. 
Jeg vil i foredraget tegne et historisk rids fra renæssance og frem til idag. Udgangspunktet er egne værker; værker der skal opfattes som humoristiske kommentarer til nutidens idealer. 
Varighed: 60-90 min.
 
De fire elementer
Foredraget er en præsentation af mit arbejde omkring udforming og udstilling af de 4 installationer "Fossiler", "Havblomster", "AntiAir" og "All you need is...love" inspireret af jord, vand, luft og ild. Udstillingerne er i høj grad udarbejdet som stedsspecifikke installationer, hvor rum og historie inddrages i udstillingsdesignet med det mål at skabe et samlet koncept indadtil, der udadtil virker i en større kontekst. Udover at de enkelte værker præsenteres i deres færdige form, giver foredraget ligeledes indsigt i den kunstneriske proces.
Varighed: 60-90 min.